This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

het atelier is gesloten op 26 april

Ik ben volop bezig met het voorbereiden
van de opening van de baksteken winkel/atelier. 
Daarom is de webshop even gesloten. 
Op 4 en 5 juni is de opening voorzien!